Inici Contacta Mapa web Traductor: 
Esteu aquí: Inici Festes i cultura popular Primavera BATALLA DE FLORS - FESTA MAJOR DE LLEIDA 2019

BATALLA DE FLORS - FESTA MAJOR DE LLEIDA 2019

El proper divendres 11 de maig, Diada de Sant Anastasi, a les 18h a la Rambla de Ferran és el moment de la tradicional Batalla de Flors, si voleu participar-hi heu de consultar i omplir els documents que us adjuntem.

Ja us podeu descarregar la normativa i el full d’inscripció de la Batalla de Flors.

S’han de retornar els dos degudament plens a l’adreça de correu festes@paeria.cat abans del dia 3 de maig

 

BASES DE PARTICIPACIÓ PER LA BATALLA DE FLORS 2019

 • Batalla de Flors : Divendres 11 de maig de 2019
 • Hora i lloc de concentració: 17.00 h – C. Anseml Clavé
 • Hora d’inici: 18.00 h
 • Recorregut : Rambla Ferran
 • Identificació : Cal identificar clarament cada carrossa, amb un cartell, en lloc visible, amb el nom de l’entitat amb què s’ha inscrit.

 

El departament de festes de la Regidoria de Cultura  de l’Ajuntament de Lleida, conjuntament amb la Guàrdia Urbana i el departament de Protecció Civil de l’Ajuntament de Lleida han dictat aquestes instruccions :

 

CARACTERÍSTIQUES DE LES CARROSSES (TRACTORA + REMOLC):

 • Dimensions màximes permeses:  Amplada : 2,50 m / Alçada : 4,20 m / Llargada amb vehicle articulat : 16 m.
 • Els vehicles que arrosseguin un remolc hauran de reunir les condicions de seguretat  amb el sistema d'enganxament  homologat.
 • La instal·lació elèctrica ha de tenir els quadres amb els sistemes de seguretat obligatoris, donant compliment a la normativa sectorial aplicable, RD 842/2002 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
 • En cas de portar un sistema d'alimentació autònom (grup electrogen), aquest s’haurà d’instal·lar en un lloc ben  ventilat .
 • Cada vehicle ha de dur un extintor 21ABC amb la revisió vigent, per a qualsevol incidència.
 • Cal indicar si el vehicle és superior a 12500 Kg
 • El pes màxim carregat al remolc no pot superar la carrega màxima autoritzada.
 • El decorat que es disposa a sobre dels remolcs, considerant-lo com a estructura no permanent desmuntable, haurà de garantir una solidesa i estabilitat suficient per no generar riscos innecessaris (bolcar un vehicle, caiguda de cadires...)
 • Les carrosses hauran de disposar de barana amb una alçada com a mínim d’1m amb protecció intermitja si hi ha nens/nenes per evitar la caiguda dels seus ocupants.
 • La càrrega no haurà de comprometre l’estabilitat del vehicle, ni perjudicar els diversos elements de la via pública o instal·lacions aèries.

 

DOCUMENTACIÓ DE VEHICLES I CONDUCTORS:

 • En els moment de la inscripció a la Batalla de Flors cal presentar, quan correspongui la documentació següent:
 • Fotocòpia Carnet de conduir vigent del conductor.
 • Fitxa Tècnica del vehicle
 • ITV del vehicle
 • Resguard de l’assegurança vigent del vehicle.
 • Resguard de l’assegurança vigent del remolc.
 • Targeta de transport
 • Permís de Circulació
 • Si per les seves característiques, no estan considerats com a vehicles, però per les seves dimensions, complexitat, fossin susceptibles de poder causar danys, s’hauran d’acompanyar d’ una pòlissa d’ assegurança de responsabilitat Civil.
 • Resguard de l’assegurança de Responsabilitat Civil de l’entitat.


DESFILADA:

 • Els equips de música no es podran engegar fins a les 17.30 h i s’hauran de desconnectar quan acabi la Batalla de Flors o quan s’indiqui des de l’organització.
 • A la cabina del vehicle només hi podrà anar el conductor que s’hagi identificat a la inscripció. El conductor és el responsable directe de la seguretat de les persones que transporta. La seva atenció a la conducció és fonamental, perquè en depèn la seguretat del públic més proper al pas del vehicle. El conductor s’ha de dedicar exclusivament a la conducció, no pot ser distret ni pot exercir una altra funció (llençar confeti o caramels).
 • Els conductors dels vehicles que participen a la Batalla estan obligats a respectar les taxes d’alcoholèmia i drogues exigibles a qualsevol altre conductor que circula per la via pública, i per tant son susceptibles i estan obligats a sotmetre’s a les proves de detecció que a tal efecte recull el Reglament General de Circulació.
 • Queda prohibit l’ús de foc a la Batalla de Flors, així com  l’ús de pirotècnia, bengales i qualsevol altre article que pugui posar en risc el bon funcionament de l’acte.
 • Queda prohibit dur gots i envasos de vidre llauna i altres materials susceptibles de causar lesions a les carrosses i/o comparses.
 • Cal destinar, degudament identificades amb armilles reflectants, una persona per a cada roda, pendent que ningú s’aproximi al pas de roda de la carrossa i/o del vehicle. Si aquestes persones estan pendents de la seva funció, i com sigui que les carrosses circulen a pas de persona, tenen capacitat de maniobra per reaccionar si algú se situa en zona de perill. En el moment de la inscripció caldrà presentar nom, cognoms i DNI d’aquestes persones, i en el cas que s’organitzin torns de totes les persones que s’hi destinaran. En el cas de llogar una empresa, caldran les dades de l’empresa.

 

Cal respectar aquestes normes i les indicacions de l’organització per tal que la Batalla de Flors es desenvolupi sense cap mena d’incidència.

La participació a la Batalla de Flors, suposa la plena acceptació d’aquesta normativa. Qualsevol dubte, serà resolt pel departament de festes de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lleida, conjuntament amb la Guàrdia Urbana i el departament de Protecció Civil de l’Ajuntament de Lleida.

Caldrà presentar tota la documentació requerida per poder-se inscriure a la Batalla de Flors.

L’incompliment de la normativa pot suposar l’exclusió immediata de la Batalla de Flors, i la no participació en properes edicions tan de la Batalla de Flors com de la Rua de Carnaval.

 

DECLARACIÓ  RESPONSABLE

 

DADES DEL REPRESENTANT

Nom

 

DNI:

Nom Carrossa :

 

 

El representant de la carrossa ..............................................................................  declara sota la seva responsabilitat :

 

1. Que compleix els requisits establerts en les normes per participar a la Batalla de Flors de Lleida , que disposa de la documentació i que es compromet a mantenir el seu compliment durant la vigència de l’activitat.

2. Que està informat que l’Administració podrà fer les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades declarades havent de facilitar la informació necessària a l’autoritat competent per al control de l’activitat.

 

Lleida, .....................................................

 

Signatura del titular/representant

 

 

 

 

INSCRIPCIÓ BATALLA DE FLORS 2019

TERMINI D’INSCRIPCIÓ : 3 DE MAIG DE 2019, DIVENDRES

 

DADES GENERALS

 • NOM O TEMA:
 • CARROSSA O COMPARSA:
 • Nombre de participants:
 • Nom del Grup o Associació:
 • NIF:
 • Responsable:
 • Telèfon:
 • Adreça electrònica:
 • Adreça postal:
 • Població i codi postal:
 • Característiques i mides del vehicle i del remolc:

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

GENERAL:

ð        Declaració responsable signada (Vegeu Bases de participació per Batalla de Flors 2019).

 

EN  EL CAS DE VEHICLES o quan correpongui

ð        Fotocòpia carnet de conduir vigent del conductor.

ð        Fitxa tècnica del vehicle

ð        ITV del vehicle

ð        Resguard de l’assegurança vigent del vehicle.

ð        Resguard de l’assegurança vigent del remolc.

ð        Targeta de transport

ð        Permís de Circulació

ð        Documentació dels vigilants de les rodes o de l’emprea destinada a fer-ho.

ð        Resguard de l’assegurança de Responsabilitat Civil de l’entitat.

 

És un vehicle de més de 12.500 Kg?

ð        Sí

ð        No

 

ACCEPTACIÓ DE NORMATIVA I ÚS D’IMATGES

Per la present inscripció acceptem i ens comprometem a complir estrictament  les normes i el funcionament de la Batalla de Flors 2019 i autoritzem la utilització de possibles imatges de l’esmentat acte per a fins exclusius de difusió i promoció cultural de l’activitat en tots els suports que la Regidoria i l’Ajuntament utilitza, així com en els espais web municipals.

 

Lleida,

Signat:

DNI:

 
CONTACTA Av. Blondel, 64 - 25002 Lleida
Plànol d'ubicació
Telèfon: 973 700 394 i 973 700 385
festes@paeria.cat
Totes les adreçes i telèfons
Twitter Facebook Youtube Instagram Flickr