Inici Contacta Mapa web Traductor: 
Esteu aquí: Inici Festes i cultura popular Hivern Carnaval

Carnaval

INSCRIPCIÓ A LA RUA DE CARNAVAL - Dissabte, 22 de febrer de 2020

baner destacat web festes carnaval 2020

TERMINI D’INSCRIPCIÓ : 14 DE FEBRER DE 2020, DIVENDRES

Us podeu descarregar el full d'incripció. Cliqueu


DADES GENERALS

NOM O TEMA:

CARROSSA O COMPARSA:
•Nombre de participants:
•Nom del Grup o Associació:
•NIF:
•Responsable de la carrossa/comparsa:
•Telèfon:  
•Adreça electrònica:
•Adreça postal:
•Població i codi postal:
•Característiques i mides del vehicle i del remolc:

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR


GENERAL:
Declaració responsable signada (Vegeu final de les Bases de participació per la rua de Carnaval 2020).

EN  EL CAS DE VEHICLES o quan correpongui
•Fotocòpia carnet de conduir vigent del conductor.
•Fitxa tècnica del vehicle
•ITV del vehicle
•Resguard de l’assegurança vigent del vehicle.
•Resguard de l’assegurança vigent del remolc.
•Targeta de transport
•Permís de Circulació
•Documentació dels vigilants de les rodes o de l’emprea destinada a fer-ho.
•Resguard de l’assegurança de Responsabilitat Civil de l’entitat.

És un vehicle de més de 12.500 Kg?
•Sí
•No

ACCEPTACIÓ DE NORMATIVA I ÚS D’IMATGES

Per la present inscripció acceptem i ens comprometem a complir estrictament  les normes i el funcionament de la Rua de Carnaval 2020 i autoritzem la utilització de possibles imatges de l’esmentat acte per a fins exclusius de difusió i promoció cultural de l’activitat en tots els suports que la Regidoria i l’Ajuntament utilitza, així com en els espais web municipals:.

Lleida,        
Signat:
DNI:    
BASES DE PARTICIPACIÓ  A LA  RUA DE CARNAVAL – LLEIDA 2020

Rua de Carnaval : Dissabte 22 de febrer de 2020
•Hora i lloc de concentració: 17.00 h – Esplanada dels Camps Elisis
Hora d’inici: 18.00 h
•Recorregut : Camps Elisis, C. Santa Cecília, Av. de les Garrigues, Rambla Ferran, Av.  de les Garrigues, C. Santa Cecília.
•Identificació : Cal identificar clarament cada carrossa, amb un cartell, en lloc visible, amb el nom de l’entitat amb què s’ha inscrit.

El departament de festes de la Regidoria de Joventut, Festes i Tradicions de l’Ajuntament de Lleida, conjuntament amb la Guàrdia Urbana i el departament de Protecció Civil de l’Ajuntament de Lleida han dictat aquestes instruccions :

 

CARACTERÍSTIQUES I CONSELLS  PER A LES CARROSSES (TRACTORA + REMOLC):


•Dimensions màximes permeses:  Amplada : 2,50 m / Alçada : 4,20 m / Llargada amb vehicle articulat : 16 m.
•Els vehicles que arrosseguin un remolc hauran de reunir les condicions de seguretat  amb el sistema d'enganxament  homologat.
•La instal·lació elèctrica ha de tenir els quadres amb els sistemes de seguretat obligatoris, donant compliment a la normativa sectorial aplicable, RD 842/2002 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
•En cas de portar un sistema d'alimentació autònom (grup electrogen), aquest s’haurà d’instal·lar en un lloc ben ventilat i cal que es col·loqui en compartiments separats de l’habitacle i degudament protegit. A les carrosses no hi pot haver recipients de líquids inflamables, com per exemple gasolina.
•Cada vehicle ha de dur un extintor 21ABC amb la revisió vigent, per a qualsevol incidència.
•Cal indicar si el vehicle és superior a 12.500 Kg
•El pes màxim carregat al remolc no pot superar la carrega màxima autoritzada.
•El decorat que es disposa a sobre dels remolcs, considerant-lo com a estructura no permanent desmuntable, hauria de garantir una solidesa i estabilitat suficient per no generar riscos innecessaris (bolcar un vehicle, caiguda de cadires...)
•Les carrosses hauran de disposar de barana amb una alçada com a mínim d’1m amb protecció intermitja si hi ha nens/nenes per evitar la caiguda dels seus ocupants.
•La càrrega no haurà de comprometre l’estabilitat del vehicle, ni perjudicar els diversos elements de la via pública o instal·lacions aèries.
•Caldria que, a ser possible, el disseny de les carrosses prevegués la col·locació d’una protecció que eviti l’apropament a les rodes, així com també una ràpida evacuació i salvament de les persones que transporta, en cas d’emergència.
•Caldria evitar la instal·lació de màquines i d’altres estris que generin un moviment que pugui atrapar les persones que s’hi apropin, com per exemple braços o aspes giratoris, etc... En el cas que n’hi hagi, han de disposar de la deguda protecció.
•Caldria evitar actes insegurs que puguin derivar en accidents de caiguda en alçada Així mateix, a l’interior de les carrosses s’han de preveure passos segurs i degudament ordenats, que evitin caigudes i ensopegades.


DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:


En els moment de la inscripció a la Rua de Carnaval cal presentar, quan correspongui la documentació següent:

•Full d’inscripció degudament obert.
•Fotocòpia Carnet de conduir vigent del conductor.
•Fitxa Tècnica del vehicle
•ITV del vehicle
•Resguard de l’assegurança vigent del vehicle.
•Resguard de l’assegurança vigent del remolc.
•Targeta de transport
•Permís de Circulació
•Si per les seves característiques, no estan considerats com a vehicles, però per les seves dimensions, complexitat, fossin susceptibles de poder causar danys, s’hauran d’acompanyar d’ una pòlissa d’ assegurança de responsabilitat Civil.
•Resguard de l’assegurança de Responsabilitat Civil de l’entitat.
•Documentació dels vigilants de les rodes o de l’emprea destinada a fer-ho.

És imprescindible presentar tota la documentació alhora.

 


DESFILADA:


•Des del moment que s’aparca la carrossa als Camps Elisis, hi ha d’haver alguna persona responsable per si cal moure-la prèviament a l’hora prevista d’inici.
•Els conductors no abandonaran en cap moment els vehicles i seguiran les indicacions de l’organització, dels agents de l’autoritat o dels voluntaris de Protecció Civil. Hauran de facilitar en tot moment la circulació dels vehicles d’emergència.
•A la cabina del vehicle hi podrà anar únicament el conductor que s’hagi identificat a la inscripció. El conductor és el responsable directe de la seguretat de les persones que transporta. La seva atenció a la conducció és fonamental, perquè en depèn la seguretat del públic més proper al pas del vehicle. El conductor s’ha de dedicar exclusivament a la conducció, no pot ser distret ni pot exercir una altra funció (llençar confeti o caramels).
•Els conductors dels vehicles que participen en la Rua estan obligats a respectar les taxes d’alcoholèmia i drogues exigibles a qualsevol altre conductor que circula per la via pública, i per tant són susceptibles i estan obligats a sotmetre’s a les proves de detecció que a tal efecte recull el Reglament General de Circulació.
•Els equips de música no es podran engegar fins a les 17 h i s’hauran de desconnectar quan acabi la Rua o quan s’indiqui des de l’organització.
•Queda prohibit l’ús de foc a la rua, així com  l’ús de pirotècnia, bengales i qualsevol altre article que pugui posar en risc el bon funcionament de l’acte.
•Queda prohibit dur gots i envasos de vidre, llauna i altres materials susceptibles de causar lesions a les carrosses i/o comparses.
•Cal destinar, degudament identificades amb armilles reflectants, a una persona per a cada eix de roda pendents que ningú s’aproximi al pas de roda de la carrossa i/o del vehicle. En el cas de cotxes o tractors petits, es contempla l’opció de dur sols una persona vigilant per banda del vehicle, i les necessàries a la carrossa. Si aquestes persones estan pendents de la seva funció, i com sigui que les carrosses circulen a pas de persona, tenen capacitat de maniobra per reaccionar si algú es situa en zona de perill. En el moment de la inscripció caldrà presentar nom, cognoms i DNI d’aquestes persones, i en el cas que s’organitzin torns de totes les persones que s’hi destinaran. En el cas de llogar una empresa, caldran les dades de l’empresa.
•Cal respectar aquestes normes i les indicacions de l’organització per tal que la Rua de Carnaval es desenvolupi sense cap mena d’incidència.
•Caldrà presentar tota la documentació requerida per poder-se inscriure a la Rua de Carnaval.
•La participació a la Rua, suposa la plena acceptació d’aquesta normativa. Qualsevol dubte, serà resolt pel departament de festes de la Regidoria de Festes i Tradicions de l’Ajuntament de Lleida, conjuntament amb la Guàrdia Urbana i el departament de Protecció Civil de l’Ajuntament de Lleida. Així mateix l’incompliment de la normativa suposarà l’exclusió immediata de la rua, i la no participació en properes edicions tant de la Rua de Carnaval com de la Batalla de Flors.


DECLARACIÓ  RESPONSABLEEn/Na ........................................................................, amb DNI............................................................ major d’edat i  com a persona responable de la carrossa/carrossa .............................................................................. declara sota la seva responsabilitat :

1.    Que compleix els requisits establerts en les normes per participar a la Rua del Carnaval 2020 a Lleida , que disposa de la documentació i que es compromet a mantenir el seu compliment durant la vigència de l’activitat.

2.    Que està informat que l’Administració podrà fer les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades declarades, havent de facilitar la informació necessària a l’autoritat competent per al control de l’activitat.


Lleida, .....................................................
Signatura de la persona responsable de la carrossa

 

 

 

 

 

REUNIÓ PREPARATÒRIA - CARNAVAL 2020

CARNAVAL 2020Benvolguts/des,

Un any més us convidem a assistir a la reunió per preparar els actes de Carnaval 2020: Gran Rua, Cursa de llits, ...

Guanyadors del Concurs de Comparses i Carrosses de l'any passat.

‘Els molinets de vent’ de l’associació cultural Més que Festa

Hi parlarem de les condicions de participació a la Gran Rua (enguany tindrà lloc dissabte 22 de febrer),  us lliurarem els fulls d’inscripció, i us farem saber les normes bàsiques, l’horari i el recorregut. Així mateix restarem oberts als vostres suggeriments.

La reunió tindrà lloc el proper dimarts 14 de gener de 2020 a les 20.00 h a la Sala Alfred Perenya de la Regidoria de Ciutat i Cultura de l’Ajuntament de Lleida, situada a l’Av. de Blondel 64 de Lleida. Us hi esperem.

 

Salutacions i Bon any nou!

 

DEPARTAMENT DE FESTES
Ajuntament de Lleida – Cultura
Av. Blondel, 64
25002 Lleida
Tel.: 973 700 393

 

 

 

 

 

CARNAVAL 2019

‘Els molinets de vent’ de l’associació cultural Més que Festa, ha estat la guanyadora, mentre que el segon premi és per ‘Abelles de Vallcalent’ de l’associació veïnal de la partida de Vallcalent i el tercer, pel ‘Bosc Encantat’ de l’associació de veïns de Butsènit

VEREDICTE DEL CONCURS DE COMPARSES I CARROSSES  DEL CARNAVA 2019

 

EL JURAT, FORMAT PER LES CARROSSES I COMPARSES QUE S’HI HAN VOLGUT SUMAR I HAN EMÉS EL SEU VOT, HAN DECIDIT EL SEGÜENT VEREDICTE:

 • 3r classificat:

El bosc Encantat

de l’Associació de Veïns Butsènit

Rebrà 200€

 

 • 2n classificat:

Abelles de Vallcalent

Associació Veïnal de la Partida de Vallcalent -

Rebrà 400€.

 

 • 1r classificat:

Molinets de Vent

Associació Cultural Més que Festa

Rebrà 600€ de premi.

 

Aquest concurs el convoca la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Lleida entre els participants de la Rua de Carnaval, amb la intenció de premiar els tres millors participants en la mateixa. Cada grup o colla inscrita han donat el seu vot, atorgant 3 punts al primer classificat, 2 al segon i 1 al tercer.

 

 

 

 

 

 

Si us voleu descarregar el PROGRAMA D'ACTES

CARNAVAL

Del 27 de febrer al 6 de març de 2019

Disseny del cartell: Èlia Guillen Jorquera, estudiant de 2n curs de gràfica publicitària a l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol

CARTELL CARNAVAL 2019

DIMECRES, 27 DE FEBRER

18.30 h. Plaça Paeria

ADDICCIONS DEL CARNAVAL

A La plaça paeria sessió de teràpia col·lectiva per a les addiccions del carnaval.

Curs adreçat a aquelles persones que estiguin enganxades a qualsevol acte del carnaval lleidatà amb la UTELL.

 

DIJOUS, 28 DE FEBRER

Plaça de la Catedral

18 h. PREPARACIÓ DE LA TUPINA DEL TUPÍ

19 h. TUPINADA POPULAR

Tast de la popular tupina de Cal Pijuan d'Artesa, amb plat, coberts, neteja morros, pa i beure

Ho organitza: Germandat Pau Pi i Eix Comercial

Preu: Tupina + refresc 4 €

 

19 h. PASTÍS DE CARNAVAL

Degustació del Pastís elaborat pel Gremi de Forners de les Terres de Lleida

Ho organitza: Gremi de Forners de les Terres de Lleida

Preu: 1€

 

21.30 h. Cafè del Teatre

ESCENA MOVISTAR: TRONCO I CARIÑO

Gratuït (s'ha de recollir les entrades a les botigues Movistar)

 

 

DIVENDRES, 1 DE MARÇ

18h. Local de l'Associació de Veïns de Jaume I (pl. Cervantes, 8)

XXXI CONCURS INFANTIL DE DISFRESSES

Ho organitza: AV. de Jaume I

 

18 h. Des de la plaça Sant Joan

RUA DE CARNESTOLTES PEL CENTRE HISTÒRIC

recorregut: plaça Sant Joan, carrers Major, La Palma i finalització a la plaça de

de l’Ereta amb una xocolatada.

Ho organitzen, participen i col·laboren: Serveis Municipals, Entitats Socials i Culturals i

Comerciants pel Centre Històric

 

19 h. Rambla de la Dra. Castells

XXXV MARATÓ DE L'OU

Tens peripècia? T'agrada l'equilibri? Doncs vine i participa en la cursa més longeva del

carnaval a Lleida. Nosaltres us proposem el repte i us donem la cullera i l'ou, vosaltres només

heu de córrer i guanyar fantàstics premis.

Ho organitza: Col·lectiu Cultura Cappont

 

22 h. Cafè del Teatre

EL ÚLTIMO TRIBUTO

El Último Tributo ens ofereix l'oportunitat de tornar a gaudir dels temes més emblemàtics de la mítica banda de pop-rock El Último de la Fila.

Preu: 18 € / anticipada: 15 €

 

 

DISSABTE, 2 DE MARÇ

11h. Des de la plaça de l'Ereta

ARRIBADA DEL PAU PI i PASSEJADA CARNAVALESCA

El Pau Pi arriba a Lleida i fa la seva primera passejada amb la Germandat del Pau Pi, la música de  la BSUMETA i tothom que s’hi vulgui apuntar.

Recorregut: Plaça de l’Ereta,  Carrer de les Monges, Carrer Lluis Besa, Carrer sant Anastasi, Carrer d’Arajol, Carrer Plateria, Carrer de les Germanetes, carrer de Sant Antoni, plaça de la Catedral, carrer Major, plaça de Sant Francesc, plaça de la Paeria, i plaça sant Joan

 

12.30 Plaça de Sant Joan

PASSAREL·LA I CONCURS DE DISFRESSES

Un cop arribada la passejada a la plaça de Sant Joan, se celebrarà una Passarel·la i Concurs de Disfresses.

Vine a concursar i a ballar amb la música de Dj Matt Lasong

Consulteu les bases a www.festeslleida.cat

Hi Col·labora :  Germandat Pau Pi

 

16 h. Barri de Jaume I

RUA INFANTIL DE CARNAVAL

En acabar, per recuperar forces, xocolatada per a tothom

Ho organitza: AV de Jaume I

 

17 h. Esplanada dels Camps Elisis

CONCENTRACIÓ DE LES CARROSSES I COMPARSES PARTICIPANTS A LA RUA

Disfresses, carrosses i comparses, omplen la rua de ritme, música i color!

 

17.45 h. Av. de les Garrigues / c. de Santa Cecília

LECTURA SOLEMNE DEL PREGÓ DE CARNAVAL A CÀRREC DE SA MAJESTAT PAU PI

 

18 h. Des del carrer Santa Cecília

GRAN RUA DE CARNAVAL

Recorregut: carrer Santa Cecília, avinguda de les Garrigues, Pont Vell, rambla de Francesc Macià, rambla de Ferran, fins a la plaça de Ramon Berenguer IV. En aquesta plaça girarà i retornarà per la mateixa rambla de Ferran, rambla de Francesc Macià i Pont Vell en direcció als Camps Elisis, on es donarà per finalitzada la Rua.

 

22 h. Cafè del Teatre

LORD BISHOP ROCKS

La seva potent i personal veu converteixen a Lord Bishop en un dels millors hereus de la música negra.

Preu: 15 € / anticipada: 12 €

 

23.30 h.  Pavelló Nou dels Camps Elisis de Lleida

12a Festival TEKETÉ

Ambientat en la mítica sèrie “La Casa de Papel” i amb l’actuació d’artistes i deejays d’àmbit nacional i internacional com Mozart La Para, Albert Gonzalez, Juanjo García i Matt Lasong entre altres.

Entrada anticipada: 18€  / Entrada taquilla: 20€

Accés +16

Ho organitza: Bonöbo Group

 

 

DIUMENGE, 3 DE MARÇ

11h. Plaça de Sant Josep (Església de Sant Llorenç)

CONCENTRACIÓ I EXPOSICIÓ DELS VEHICLES DE LA CURSA DE LLITS

 

11.30 h. Plaça de Sant Joan

"PER CARNAVAL TOT SI VAL" AMB SAC ESPECTACLES

Una colla de músics que amb la disbauxa del Carnaval no n'encerten ni una. Estan despistats i alterats, però no patiu que de ben segur sen sortiran, i d'allò més bé ens ho passarem.

 

12 h. Des de l'església de Sant Llorenç, fins a la plaça de Sant Joan

CURSA DE LLITS

El diumenge de carnaval al matí, no cal aixecar-se del llit, tant sols cal sortir al carrer i córrer!! els guanyadors seran premiats amb un viatge per a 4 persones, gentilesa d'Azul Marino Viatges

Recorregut: Plaça de Sant Josep,  carrers dels Descalços i Lluís Besa, plaça de Sant Antoni Maria Claret, carrers de La Palma i l'Almodí Vell, plaça de la Catedral, carrer de la Vila de Foix, avinguda de Blondel, pati de les Comèdies, carrer Major, plaça de la Paeria i plaça de Sant Joan

Ho coordina: Castellers de Lleida

 

13 h. Plaça de Sant Joan

BALL DE VERMUT AMB L'ORQUESTRA BANDA SONORA

 

 

DIMECRES, 6 DE MARÇ

19 h. Cruïlla del carrer Carme amb el carrer Magdalena

VETLLA DE LES DESPULLES DEL PAU PI

Concentració del seguici funerari per acompanyar les despulles del Pau Pi

 

19.30 h.ENTERRO DE LA SARDINA

Seguici fúnebre del Pau Pi, acompanyat amb les músiques de la Ilerband, les plorones, els amics i sobretot les amigues, la família i la parentela pròpia i llunyana, i també tots aquells qui us vulgueu apuntar.

Recorregut: Places de la Sal, Sant Joan, i Paeria, carrers Major, Almodí Vell, la Palma, les Monges, Joglar Segalà, Alsamora, Galera, i Carrer Ereta.

Ho organitza: Germandat Pau Pi

 

21 h. Av. Alacant (baixos de la Casa de Andalucía)

SARDINADA POPULAR

Ho organitza: Casa de Andalucía

Gratuït (fins esgotar existències)

 

 

PASSAREL·LA I CONCURS DE DISFRESSES DE CARNAVAL

concurs de disfresses carnaval 2019Dissabte dia 2 de març, després de Passejada Carnavalesca pel Carrer Major, es convoca la Passarel·la i Concurs de Disfresses de Carnaval a les 12 h a la Plaça de Sant Joan.

Per poder desfilar a la passarel·la i participar al concurs caldrà inscripció prèvia gratuïta a festes@paeria.cat o cultura@paeria.cat , o directament a les 12 h a les dependències carnavalesques que s’instal·laran a la pròpia plaça de Sant Joan.

L’edat mínima per participar és de 12 anys (per als menors de 18 anys és condició obligatòria presentar el full d’autorització paterna o materna i autorització per a majors de 18 anys, que es podrà descarregar al web www.festeslleida.cat i www.paeria.cat/cultura).

Els menors de 12 anys han d’anar acompanyats d’un adult responsable.

La Passarel·la del concurs, començarà a partir de les 12.30 h un cop hagi arribat la Passejada Carnavalesca.

Si bé el premi és a la millor disfressa individual, poden desfilar grups conformats per un màxim de 5 persones.

Es valorarà la disfressa, la coreografia, la simpatia i espontaneïtat en la desfilada

Premis a la millor disfressa (individual)

1r premi.-        90€

2n premi.-       60 €

3r premi.-        30 €

Jurat.-

El jurat estarà composat per membres de la UTELL (Unió temporal de teatreros lleidatans).

La decisió del jurat és inapel·lable i els premis poden ser declarats deserts.

 

INSCRIPCIÓ CURSA DE LLITS 2019

TERMINI D’INSCRIPCIÓ : DIMECRES, 27 DE FEBRER DE 2019

DADES GENERALS

 • NOM DEL LLIT:
 • Components:
 • NOM DEL GRUP O ASSOCIACIÓ:
 • NIF:
 • Responsable:
 • Telèfon:
 • Adreça electrònica:
 • Adreça postal:
 • Població i codi postal:

 

ACCEPTACIÓ DE NORMATIVA I  D’ÚS D’IMATGES

Per la present inscripció acceptem i ens comprometem a complir estrictament les normes i el funcionament de la Cursa de Llits Carnaval 2019 i autoritzem la utilització d’imatges de l’acte per a usos exclusius de difusió i promoció cultural de l’activitat en tots els suports  emprats per la Regidoria i l’Ajuntament, així com en els espais web municipals:

Lleida,

Signat:

DNI:

DESCARREGUEU VOS, L'INSCRIPCIÓ A LA CURSA DE LLITS 2019

 

CADA LLIT PARTICIPANT A LA CURSA DE LLITS, REBRÀ UN AJUT DE  150€

XVI CURSA DE LLITS – CARNESTOLTES 2019

Jo, Pau Pi, com a rei dels poca-soltes que sóc, vull, mano, disposo, ordeno i encomano als Castellers de Lleida, que el diumenge de carnestoltes, dia

3 de març (12h), es disputi la CURSA DE LLITS, i que es regeixi pel següent:

 

R E G L A M E N T

 1. Cada llit haurà de disposar d’una tripulació mínima de quatre persones i màxima de quaranta quatre mil, sense distinció de sexe, raça, religió, pensament polític, pentinat o gustos alimentaris.
 2. La tripulació haurà d’escollir un capità del sexe que sigui i amb l’aspecte que vulgui, amb l’únic requeriment que s’expressi en un llenguatge comprensible, excloent-ne la telepatia. El/la capità/na serà l’únic interlocutor vàlid davant l’organització. El distintiu que l’acreditarà com a tal serà el fet de portar unes manyoples de cuina. El capità triarà un dels tripulants i el nomenarà pilot, i aquest haurà d’estar sobre el llit durant tot el recorregut de la cursa.
 3. Els llits hauran de funcionar exclusivament mitjançant tracció a suc de mongetes, o el que és el mateix, exclusivament humana, la pròpia dels participants. No obstant, es podran utilitzar els mecanismes que la tripulació consideri convenients per a la direcció, transmissió, frens, esmorteïment i decoració.
 4. Els vehicles no només hauran de ser un llit, sinó que també ho hauran de semblar.
 5. Els llits podran dur tot tipus d’ornaments decoratius addicionals per contribuir a la disfressa del mateix.
 6. Amb tot, l’organització es reserva el dret d’impedir la sortida dels llits que portin elements que puguin resultar perillosos per als mateixos tripulants, els d’altres llits o els espectadors, a criteri de la pròpia organització. Igualment es remarca que no és permesa la ingesta o consum de begudes i substàncies que puguin alterar el rendiment dels participants durant el temps que duri la cursa, com cervesa, esperit de vi o ratafia, podent-se requerir el pas pels corresponents controls antidopatge.
 7. Abans de la sortida, les andròmines hauran de passar una ITV en la zona d’estacionament de sortida (Plaça Sant Josep) i els participants hauran de realitzar una presentació cantada acord amb la caracterització del llit, la qual serà valorada per part d’un “responsable” de l’ajuntament, un “responsable” dels Castellers de Lleida i pel Pau Pi si li ve de gust.
 8. La cursa, que es farà en la modalitat de contrarellotge, serà rigorosament cronometrada per l’organització.
 9. El llit guanyador serà el que obtingui major puntuació. No per córrer més es guanyarà!

10.  Les puntuacions aniran en aquest sentit:

 • 10 punts a l’enginyeria del llit: direcció, frens, amortidors...
 • (i recordeu que “enginyeria” ve d’ “ENGINY” !)
 • 10 punts a l’originalitat de la disfressa del llit i corredors.
 • 20 punts de/ per  les proves a realitzar durant el recorregut.
 • 20 punts per temps d’arribada: 20 per al 1r; 19 per al 2n; 18 per al 3r, etc.
 • A partir del 21è, 0 punts.

11.  Durant el recorregut, els equips hauran de superar una sèrie de proves, que es puntuaran d’acord amb valoracions totalment objectives transmeses de pares a fills des de fa més de 50.000 anys, però com que no les entenem, ho farem a la nostra manera.

12.  Cada llit haurà de dur durant tota la cursa tres figures de papiroflèxia, que haurà de lliurar a l’arribada. L’incompliment d’aquesta base comportarà una penalització amb 5 punts negatius.

13.  Els llits participants s’hauran de presentar al parc tancat que s’establirà a la plaça de Sant Josep una hora abans de la sortida, on passaran, o no, la reglamentària T.I.LL. La T.I.LL. té un cost d’un kg de menjar (pasta, llegums, arròs, llet, etc.) per cada roda que dugui el llit. Posteriorment l’organització  lliurarà aquest menjar al Banc d’Aliments de Lleida.

14.  El recorregut de la cursa serà el següent: Plaça de Sant Josep, Carrer dels Descalços, Carrer de Lluís Besa, Carrer de la Palma, Carrer de l’Almodí Vell, Plaça de la Catedral, Carrer de la Vila de Foix, Avinguda de Blondel, Pati de les Comèdies, Carrer Major, Plaça de la Paeria i Plaça de Sant Joan, on hi haurà la línia d’arribada. Durant la cursa els llits hauran de seguir aquest itinerari sense poder sortir-ne. Igualment l’hauran de seguir en la direcció indicada sense poder anar en direcció contrària en cap moment.

15.  Per a la seguretat dels participants l’organització disposarà bales de palla als revolts de l’itinerari. Menjar-se-les serà motiu de desqualificació fulminant.

16.  El llit guanyador serà premiat amb un viatge per a quatre persones. La destinació del viatge serà comunicada als guanyadors en sobre tancat durant l’acte de lliurament de premis, que tindrà lloc a la Plaça de Sant Joan un cop hagi arribat a la meta el darrer llit participant.

17.  Tots els llits participants tindran el diploma acreditatiu de la gesta aconseguida.

18.  La inscripció s’efectuarà a la seu de la Regidoria de Cultura o a través la pàgina web http://www.paeria.cat/cultura o enviant el full d’inscripció a festes@paeria.cat

19.  La participació a la cursa implica l’acceptació d’aquest reglament carrincló.

 

I per això signo aquest decret i a Indíbil i Mandoni poso per testimonis

 

DESCARREGUEU-VOS EL REGLAMENT DE LA CURSA DE LLITS 2019

 


RUA DE CARNAVAL

 

INSCRIPCIÓ RUA DE CARNAVAL 2019

TERMINI D’INSCRIPCIÓ : 22 DE FEBRER DE 2019, DIVENDRES

Descarrega't el full d'inscripció a la Rua de Carnaval

 

 

BASES DE PARTICIPACIÓ - RUA DE CARNAVAL 2019

Si voleu descarregar-vos la normativa de la Rua de Carnaval. Cliqueu


 • Rua de Carnaval : Dissabte 2 de març de 2019
 • Hora i lloc de concentració: 17.00 h – Esplanada dels Camps Elisis
 • Hora d’inici: 18.00 h
 • Recorregut : Camps Elisis, C. Santa Cecília, Av. de les Garrigues, Rambla Ferran, Av.  de les Garrigues, C. Santa Cecília.
 • Identificació : Cal identificar clarament cada carrossa, amb un cartell, en lloc visible, amb el nom de l’entitat amb què s’ha inscrit.

 

El departament de festes de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lleida, conjuntament amb la Guàrdia Urbana i el departament de Protecció Civil de l’Ajuntament de Lleida han dictat aquestes instruccions :

 

CARACTERÍSTIQUES DE LES CARROSSES (TRACTORA + REMOLC):

 • Dimensions màximes permeses:  Amplada : 2,50 m / Alçada : 4,20 m / Llargada amb vehicle articulat : 16 m.

 • Els vehicles que arrosseguin un remolc hauran de reunir les condicions de seguretat  amb el sistema d'enganxament  homologat.
 • La instal·lació elèctrica ha de tenir els quadres amb els sistemes de seguretat obligatoris, donant compliment a la normativa sectorial aplicable, RD 842/2002 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
 • En cas de portar un sistema d'alimentació autònom (grup electrogen), aquest s’haurà d’instal·lar en un lloc ben  ventilat .
 • Cada vehicle ha de dur un extintor 21ABC amb la revisió vigent, per a qualsevol incidència.
 • Cal indicar si el vehicle és superior a 12.500 Kg
 • El pes màxim carregat al remolc no pot superar la carrega màxima autoritzada.
 • El decorat que es disposa a sobre dels remolcs, considerant-lo com a estructura no permanent desmuntable, hauria de garantir una solidesa i estabilitat suficient per no generar riscos innecessaris (bolcar un vehicle, caiguda de cadires...)
 • Les carrosses hauran de disposar de barana amb una alçada com a mínim d’1m amb protecció intermitja si hi ha nens/nenes per evitar la caiguda dels seus ocupants.
 • La càrrega no haurà de comprometre l’estabilitat del vehicle, ni perjudicar els diversos elements de la via pública o instal·lacions aèries.


DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

 • En els moment de la inscripció a la Rua de Carnaval cal presentar, quan correspongui la documentació següent:
 • Fotocòpia Carnet de conduir vigent del conductor.
 • Fitxa Tècnica del vehicle
 • ITV del vehicle
 • Resguard de l’assegurança vigent del vehicle.
 • Resguard de l’assegurança vigent del remolc.
 • Targeta de transport
 • Permís de Circulació
 • Si per les seves característiques, no estan considerats com a vehicles, però per les seves dimensions, complexitat, fossin susceptibles de poder causar danys, s’hauran d’acompanyar d’ una pòlissa d’ assegurança de responsabilitat Civil.
 • Resguard de l’assegurança de Responsabilitat Civil de l’entitat.

 

DESFILADA:

 • Els equips de música no es podran engegar fins a les 17 h i s’hauran de desconnectar quan acabi la Rua o quan s’indiqui des de l’organització.
 • A la cabina del vehicle hi podrà anar únicament el conductor que s’hagi identificat a la inscripció. El conductor és el responsable directe de la seguretat de les persones que transporta. La seva atenció a la conducció és fonamental, perquè en depèn la seguretat del públic més proper al pas del vehicle. El conductor s’ha de dedicar exclusivament a la conducció, no pot ser distret ni pot exercir una altra funció (llençar confeti o caramels).
 • Els conductors dels vehicles que participen en la Rua estan obligats a respectar les taxes d’alcoholèmia i drogues exigibles a qualsevol altre conductor que circula per la via pública, i per tant són susceptibles i estan obligats a sotmetre’s a les proves de detecció que a tal efecte recull el Reglament General de Circulació.
 • Queda prohibit l’ús de foc a la rua, així com  l’ús de pirotècnia, bengales i qualsevol altre article que pugui posar en risc el bon funcionament de l’acte.
 • Queda prohibit dur gots i envasos de vidre, llauna i altres materials susceptibles de causar lesions a les carrosses i/o comparses.

 • Cal destinar, degudament identificades amb armilles reflectants, a una persona per a cada roda, pendents que ningú s’aproximi al pas de roda de la carrossa i/o del vehicle. Si aquestes persones estan pendents de la seva funció, i com sigui que les carrosses circulen a pas de persona, tenen capacitat de maniobra per reaccionar si algú es situa en zona de perill. En el moment de la inscripció caldrà presentar nom, cognoms i DNI d’aquestes persones, i en el cas que s’organitzin torns de totes les persones que s’hi destinaran. En el cas de llogar una empresa, caldran les dades de l’empresa.


Cal respectar aquestes normes i les indicacions de l’organització per tal que la Rua de Carnaval es desenvolupi sense cap mena d’incidència.

Els conductors no abandonaran en cap moment els vehicles i seguiran les indicacions de l’organització, els agents de l’autoritat o els voluntaris de Protecció Civil. Hauran de facilitar en tot moment la circulació dels vehicles d’emergència.

La participació a la Rua, suposa la plena acceptació d’aquesta normativa. Qualsevol dubte, serà resolt pel departament de festes de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lleida, conjuntament amb la Guàrdia Urbana i el departament de Protecció Civil de l’Ajuntament de Lleida.

Caldrà presentar tota la documentació requerida per poder-se inscriure a la Rua de Carnaval.

L’incompliment de la normativa suposarà l’exclusió immediata de la rua, i la no participació en properes edicions tant de la Rua de Carnaval com de la Batalla de Flors.

 

DECLARACIÓ  RESPONSABLE

 

DADES DEL REPRESENTANT

Nom

 

DNI:

Nom Carrossa :

 

 

El representant de la carrossa ..............................................................................  declara sota la seva responsabilitat :

 

1. Que compleix els requisits establerts en les normes per participar a la Rua del Carnaval 2019 a Lleida , que disposa de la documentació i que es compromet a mantenir el seu compliment durant la vigència de l’activitat.

2. Que està informat que l’Administració podrà fer les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades declarades havent de facilitar la informació necessària a l’autoritat competent per al control de l’activitat.

 

Lleida, .....................................................

 

Signatura del titular/representant

 

 

NITS Q LLEIDA

PROPOSTA DE PREVENCIÓ DEL CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES i ACTITUDS SEXISTES EN LES CARROSSES/COMPARSES PARTICIPANTS

EN LA FESTA  DE CARNESTOLTES  2019

RECOMANACIONS PER LA PARTICIPACIÓ EN LA RUA DE CARNAVAL 2019

 1. Es recomana no consumir begudes alcohòliques durant el transcurs de la Rua.
 2. Les persones encarregades de conduir un vehicle no poden haver consumit begudes alcohòliques.
 3. Està totalment prohibit donar alcohol als menors d’edat.
 4. Recorda que el consum de drogues en via pública comporta sancions econòmiques importants.
 5. Cal evitar qualsevol element en la carrossa/comparsa que pugui considerar-se ofensiu vers altres entitats i/o expressions de gènere per tal de promoure un Rua lliure d’actituds sexistes.
 6. Fem de la Rua un acte de civisme i responsabilitat compartida amb la resta de la ciutadania.

 

 

 

Reunió preparatòria del Carnaval

Us convidem a assistir a la reunió per a preparar els actes de Carnaval 2019 : Gran Rua, Cursa de llits, ... . A la reunió es lliurarà els fulls  d'inscripció, les normes bàsiques, l'horari i el recorregut de la Gran Rua (enguany tindrà lloc el dissabte 2 de març de 2019).

Si voleu assistir hi, la reunió serà dilluns 14 de gener de 2018  a les 20h del vespre a la sala Alfred Perenya de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lleida, situada a l’Av. de Blondel 64 de Lleida.

Us adjuntem la carta de la regidora de Cultura Montse Parra on us convida a participar hi

Us hi esperem.

 

 

 

 

La Bugaderia Mòbil del Grup Prou de Brou guanyadora del 6è Concurs de Carrosses i Comparses del Carnaval 2018

 

La Bugaderia Mòbil del Grup Prou de Brou guanyadora del 6è Concurs de Carrosses i Comparses del Carnaval 2018

La comparsa  La Bugaderia Mòbil del Grup Prou de Brou, ha estat la guanyadora del 6è Concurs de Carrosses i Comparses del Carnaval 2018.

El segon i tercer premi ha recaigut en, Los Asquimals de la Colla Farandula i la Colla els Mandarins de la FECOLL

 

Aquest concurs el convoca la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Lleida entre els participants de la Rua de Carnaval, amb la intenció de premiar els tres millors participants en la mateixa. Cada grup o colla inscrita han donat el seu vot, atorgant 3 punts al primer classificat, 2 al segon i 1 al tercer.

Els premis tenen la següent dotació:

-         1r classificat: La Bugaderia Mòbil del Grup Prou de Brou. Rebrà 600€ de premi.

-         2n classificat: Los Asquimals de la Colla Farandula. Rebrà 400€.

-         3r classificat:  la Colla els Mandarins de la FECOLL. Rebrà 200€


CARTELL CARNAVAL 2017 cartell carnaval 2018

Cartell Carnaval 2016

 

 

Guanyador concurs cartells

2017 : Judith Vidal Pérez, estudiant CFGS Il·lustració EAM Leandre Cristòfol

2016: Aitor Bayo, estudiant del Cicle d’Il·lustració de l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol

2015: Ismael Martínez, estudiant del Cicle d’Il·lustració de l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol

2014: Mònica Benabarre, estudiant de Gràfica Publicitària de l'Escola Municipal d'Art Leandre Cristòfol

2013: Núria Vila, estudiant de Gràfica Publicitària de l’Escola Municipal d’Art Leandre Cristòfol

 
CONTACTA Av. Blondel, 64 - 25002 Lleida
Plànol d'ubicació
Telèfon: 973 700 394 i 973 700 385
festes@paeria.cat
Totes les adreçes i telèfons
Twitter Facebook Youtube Instagram Flickr